17-01-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een openingsgebedsdienst van Carnaval 2017 in gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 24 februari 2017 van 19:30 uur tot 21:30 uur (verzonden 11 februari 2017)
  • Het houden van een carnavalsoptocht in Langeweg op 25 februari 2017 van 13:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 11 februari 2017)
  • Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval in Fijnaart van 24 tot en met 28 februari 2017 met onder andere de jaarlijkse optocht op 25 februari 2017 (verzonden 11 februari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.