17-01-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning  9 januari 2017
Touwslagerij 10 in Zevenbergen  plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde  9 januari 2017
Molenstraat 6 in Zevenbergen  wijzigen van de voorgevel  9 januari 2017
Zuidhaven 53 in Zevenbergen  starten van een kleinschalige brouwerij (milieuactiviteit)  4 januari 2017
Zuidhaven 53 in Zevenbergen  starten van een kleinschalige brouwerij (bouwactiviteit)  4 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.