17-04-2018: Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijk Zwaan – Locatie Oude Heijningsedijk 16B’

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oude Hejiningsedijk 16b’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01OHdijk16b-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op: www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Oude Heijningsedijk 16b in Heijningen. Op deze locatie is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Het voornemen is de bestaande kassen en gebouwen te slopen en de locatie in gebruik te nemen voor de selectie en veredeling van vollegrondsgroenten.
Het plan voorziet in een regeling waarmee de bestaande proefvelden ontwikkeld kunnen worden en daarnaast 3 hectare aan extensieve kassen gerealiseerd kunnen worden. Verder voorziet het plan in de realisatie van onder andere een waterbassin, een schuurkas en een nieuwe boerenschuur.

Procedure

Iedereen kan tot en met 30 mei 2018 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.  Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rijk Zwaan – Locatie Oude Heijningsedijk 16b”.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.