17-04-2018: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 02-KKV-2, een parkeervak nabij de woning Zoetendaal 65, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 29 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 29 mei 2018 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.