18-04-2017: Ontwerp drank- en horecavergunning (para-commercieel)

Burgemeester en wethouders zijn van plan een (paracommerciƫle) drank- en horecavergunning te verlenen aan:

  • De Blokhut, Prins Bernhardplein 2 in Willemstad

Alle stukken liggen vanaf 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.