18-04-2017: Parkeren met blauwe schijf in de Vesting Willemstad

Meer parkeerplek voor bewoners

De gemeente Moerdijk kiest voor een parkeerschijfzone in de vesting om bewoners meer parkeerruimte te bieden. In de huidige situatie wordt een deel van de parkeercapaciteit bezet gehouden door langparkeerders, zoals bezoekers, werknemers van bedrijven en ligplaatshouders van de jachthaven. Door deze zogenoemde langparkeerders in de pieken buiten de vesting te laten parkeren, op de daarvoor ingerichte parkeervoorzieningen, is er meer parkeercapaciteit beschikbaar voor de bewoners. Daarom nemen burgemeester en wethouders het volgende parkeerbesluit:

Verkeersbesluit parkeerschijfzone Willemstad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:

  1. Door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met vermelding van een maximale parkeerduur van 2 uur, geldig op donderdag tot en met zondag van 11:00 tot 21:00, van 1 maart tot 1 november, en plaatsing van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990 een Parkeerschijfzone in te stellen in de gehele Vesting van Willemstad, met uitzondering van de Grimhoeken het parkeerterrein rondom het Mauritshuis;
  2. De geslotenverklaring van zaterdag 21:30 tot 2:30 in de Vesting van Willemstad te laten vervallen.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 23 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 23 mei 2017 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.