18-04-2017: Vaststelling beleidsregels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 11 april 2017 de beleidsregels ‘ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad’ heeft vastgesteld.

De beleidsregels treden in werking op 5 mei 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding gratis te raadplegen op de pagina Verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevr. Van den Ouweland van de afdeling RMO advies.