18-04-2017: Vaststelling verordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 maart 2017 de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Moerdijk’ heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding gratis te raadplegen op de pagina verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw A. van de Luijtgaarde van de afdeling Bedrijfsvoering (P&O).