18-04-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 april 2017 tot en met 11 april 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Valkenbergse Amer 4 in Willemstad  Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel  7 april 2017
Wintervlinder 5 in Standdaarbuiten  Bouwen van een woonhuis  7 april 2017
Distriboulevard 11 in Zevenbergen 
Plaatsen van 2 Led schermen op een mast  11 april 2017
Korhoenweg 1 in Klundert  Plaatsen van een overheaddeur in de zuidgevel  7 april 2017
Logistic Boulevard 13 in Klundert  Plaatsen van nieuwe stellingen  11 april 2017
Kerkring 7 in Willemstad  Vervangen van de schuur  11 april 2017
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten  Verbouwen van de school tot woning  11 april 2017
Molenstraat 27a in Klundert  Handelen in strijd met het bestemmingsplan  7 april 2017
Oude Heijningseweg 1 in Heijningen  Bouwen van een nieuwe vrijstaande woning  6 maart 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.