18-04-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters     
Geboortedatum   Adres          Datum beslissing
Meijboom, F.L.M.  15-02-1972 Markweg Noord 2
4794SP Heijningen
06-04-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie, zie de pagina bezwaar of beroep of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda