19-06-2018: Verleende omgevingsvergunningen

verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 6 juni 2018 tot en met 13 juni 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Galgenweg 45 in Zevenbergen plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning 12 juni 2018
Distriboulevard 5 in Zevenbergen plaatsen van een prefab rookoverkapping 11 juni 2018
Steenweg 49 in Moerdijk gedeeltelijk slopen van de kerk 11 juni 2018
Megajoule 1-3 in Klundert realiseren van bedrijfsgebouwen met kantoor (uitbreiding van plannen waarvoor reeds eerder vergunning is verleend (SBA2017/1205) 12 juni 2018
Westdijk ong in Willemstad wijzigen van de inrit (van rechtswege) 11 juni 2018
Schansdijk ong.  in Zevenbergen legaliseren van de berging (kavel 79) 7 juni 2018
Schansdijk ong.  in Zevenbergen legaliseren van een berging (perceel 39) 12 juni 2018
Schansdijk ong.  in Zevenbergen legaliseren van twee bergingen (perceel 22) 7 juni 2018
Schansdijk ong.  in Zevenbergen legaliseren van de berging (kavel 74) 12 juni 2018
Schansdijk ong.  in Zevenbergen legaliseren berging en een laag kasje (perceel 73) 7 juni 2018

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening