19-07-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • voor de locatie Gorsdijk 1 in Moerdijk. De start van de werkzaamheden is op 24 juli 2017 en eindigen in week 30.