19-07-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats door een mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op het parkeerterrein bij zwembad ’t Volkerakkertje aan de Prinses Margrietstraat in Fijnaart (verzonden 11 juli 2017)

Wijziging standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning gewijzigd verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats door een mobiel kantoor voor het uitoefenen van dienstverlening aan klanten van CZ Zorgeverzekeraar vanaf 1 augustus 2017, wekelijks op donderdag van 11:30 uur tot 13:00 uur op de parkeerplaats nabij de Mauritshof aan de Prins Willemstraat in Klundert (verzonden 12 juli 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.