19-07-2017: Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • de Galgenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van 11-09-2017 t/m 22-12-2017;
  • de Galgenweg op 5 momenten geheel afsluiten op: 15-09-2017 t/m 22-09-2017 (8 dagen), 25-09-2017 t/m 28-09-2017 (4 dagen), 03-10-2017 t/m 05-10-2017 (3 dagen), 05-12-2017 t/m 07-12-2017 (3 dagen) en 13-12-2017 t/m 14-12-2017 (2 dagen);
  • de parkeerstrook gelegen aan de projectlocatie in te richten als nooduitgang en bouwterrein;
  • de verkeersplannen en omleidingsroutes van de Gasunie te bewaken;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 29 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 29 augustus 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.