20-02-2018: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 34-XH-BJ, een parkeervak nabij de woning Danielstraat 2a, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 3 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 3 april 2018 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.