20-03-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Klundertseweg 25a in Zevenbergen  Realiseren van een betonnen vijver  6 maart 2018
Oslo 10 in Klundert 
Bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een inrit  7 maart 2018
naast Barlaaksedijk 4 in Standdaarbuiten  Restaureren van de Keenesluis  9 maart 2018
Flint 8 in Zevenbergen  Bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een inrit  13 maart 2018
Kamillestraat 12 in Zevenbergen  Verbouwen van de schuur  13 maart 2018
Molenbergstraat 17 in Zevenbergen  Plaatsen van een tuinprieel  13 maart 2018
Plaza 3 in Moerdijk 
Wijzigen van de brandcompartimentering  8 maart 2018
Kadedijk 2 in Fijnaart  Restaureren van de voor- en rechtergevel  8 maart 2018
Zomerland 1 in Zevenbergen  Realiseren van een extra inrit  13 maart 2018
Steenweg 49 in Moerdijk  Slopen (gedeeltelijk) van de kerk  7 maart 2018
Westerstraat 37 in Klundert  Uitbreiden van de supermarkt  13 maart 2018
Noordlangeweg 8 in Willemstad  Slopen van de kippenstal  9 maart 2018
Havenstraat 7 in Standdaarbuiten  Veranderen van een kerkgebouw naar wonen/werken  12 maart 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Zuidlangeweg 3 in Oudemolen  Legaliseren van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten  6 maart 2018
Bloemendaalse Zeedijk 2a in Zevenbergschen Hoek  Realiseren van 3 wooneenheden in de schuur  10 maart 2018 

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.