20-03-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Pizzeria Grillhouse Klundert, Voorstraat 22 in Klundert, voor het starten van de inrichting
  • Akkerbouwbedrijf Pals, Hoge Zeedijk 30 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting
  • Maatschap A.W. Maris en J.G. Maris-Schreuders, Zuidlangeweg 15 in Oudemolen, voor het veranderen van de inrichting