20-03-2018: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van frites, snacks en frisdrank op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek, wekelijks op woensdag, vrijdag en zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 12 maart 2018)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.