20-03-2018: Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

 • door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
  met de tekst "alleen voor het opladen van elektrische voertuigen" één parkeerplaats bij de laadpaal
  nabij de woning Graaf Florisstraat 16 in Klundert aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het
  opladen van elektrische voertuigen.
 • met het formaliseren van de verkeersborden op het terrein van het Havenbedrijf Moerdijk N.V.:
 1. de bestaande maximale snelheden te handhaven
 2. de bestaande voorrangsregelingen te handhaven
 3. de bestaande geslotenverklaringen te handhaven
 4. de bestaande verplichte rijrichtingen te handhaven
 5. de bestaande parkeer- en stopverboden te handhaven
 6. de bestaande verkeersborden ten behoeve van de verkeersregels te handhaven

De bovenstaande verkeersbesluiten en tekeningen liggen tot en met 1 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten tot 1 mei 2018 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.