20 juni 2017: Vaststelling beleidsregels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 6 juni 2017 de Uitvoeringsregeling Eenmalige en Jaarlijkse Subsidie heeft vastgesteld.

De beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevr. Van Kempen van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.