21-03-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Kwekerij Peeters B.V. in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting