21-03-2017: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Intrekken van GPP met kenteken 62-KLV-4 aan de Hofstraat 22 te Willemstad;
  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 62-KLV-4, een parkeervak nabij de woning Prinses Beatrixstraat 31 te Willemstad, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 2 mei ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot  2 mei 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.