21-03-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 maart 2017 tot en met 15 maart 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Flint 4 in Zevenbergen  Bouwen van een woonhuis  9 maart 2017
Vlakkekreek & Kleine Amer in Willemstad  Bouwen van 23 woningen  9 maart 2017
Talingkreek 6 in Willemstad  Verbreden van een uitrit  14 maart 2017
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning  9 maart 2017
Jan van Glymesstraat 2 t/m 22 en Grimhoek 1 t/m 13 in Willemstad  Renoveren van 18 woningen  9 maart 2017
Kadedijk 17, 21, 23, 33 t/m 53 en Kon. Julianastraat 31 in Fijnaart  Renoveren van 14 woningen  9 maart 2017
Noordhoeksedijk 20 in Noordhoek  Bouwen van een vrijstaande woning  9 maart 2017
Achterdijk 121 in Zevenbergschen Hoek  Bouwen van een aanbouw aan de keuken  9 maart 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.