22-05-2018: Vaststelling Nadere regels Initiatiefsubsidies

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 8 mei 2018 de Nadere regels Initiatiefsubsidies heeft vastgesteld.
De nadere regel treed in werking op de dag na publicatie en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
De Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties die in werking is getreden op 12 januari 2018 wordt ingetrokken
Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het domein Mens en Maatschap