23-01-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 januari 2018 tot en met 17 januari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Lammergors 51 in Zevenbergen 
Bouwen van een nieuwe garage  15 januari 2018
Vlasweg 11B in Moerdijk  Plaatsen van een laadstation en weegbrug  16 januari 2018
Oostelijke Randweg 12 in Moerdijk 
Wijzigen van de brandcompartimentering  15 januari 2018
van Eijckstraat 3 in Fijnaart  Vergroten van het woonhuis  12 januari 2018
Fazantstraat 2 in Fijnaart  Realiseren van een berging en legaliseren van een schutting  17 januari 2018
Dwarsvliet 5 in Zevenbergen  Vervangen van een dak  12 januari 2018
Markt 4 in Zevenbergen 
Restaureren van de kerk  12 januari 2018
Teunisbloem 12 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel op de woning  15 januari 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl .

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid.