23-05-2017: Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de conceptbegrotingen voor 2018 van onderstaande gemeenschappelijke regelingen vóór 1 augustus 2017 aangeboden moeten worden aan Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft de gelegenheid om hun mening daarover te geven en bespreekt de begrotingen in de raadsvergadering van 15 juni 2017.

Deze conceptbegrotingen liggen tot en met 15 juni 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage:

 • Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
 • Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ)
 • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (GR RAV MWN)
 • West-Brabants Archief (WBA)
 • Havenschap Moerdijk
 • Regio West-Brabant (RWB)
 • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Werkplein Hart van West-Brabant
 • Werkvoorzieningsschap (WVS groep)
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • ICT samenwerking West-Brabant West

Tevens ligt gedurende dezelfde periode ter inzage:

 • Concept herziende begroting 2017 (incl. meerjarenbegroting 2018-2020) West-Brabants Archief (WBA)
 • Gewijzigde Programmabegroting 2017 Werkplein Hart van West-Brabant