23-05-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een rolstoelvierdaagse in Fijnaart van 20 tot en met 23 juni van 18:30 uur tot 19:30 uur (verzonden 16 mei 2017)
  • Het houden van een tentenkamp voor de jeugd op het terrein van v.v. Seolto aan de Westrand 9 in Zevenbergen op 2 en 3 juni 2017 (verzonden 16 mei 2017)
  • Het houden van een feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Groene Ster Volleybal op 3 juni 2017 van 14:00 uur tot 01:00 uur aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen (verzonden 16 mei 2017)
  • Het houden van het Magielsetoernooi bij v.v. de Fendert aan de Parallelweg 1-3 in Fijnaart op 11 juni 2017 van 09:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 18 mei 2017)
  • Het houden van een Bedrijventoernooi met aansluitend een feestavond bij v.v. de Kogelvangers op 10 juni 2017 van 10:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 18 mei 2017)
  • Het houden van een open tennistoernooi van 22 tot en met 30 juni 2017 bij t.v. ’76 aan de Koningin Wilhelminalaan 1c in Willemstad met een feestavond op 29 juli 2017 tot 01:00 uur (verzonden 18 mei 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina bezwaar en beroep.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.