23-05-2017: Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • Grieks Restaurant Nieuw Olympia, Noordhaven 58 in Zevenbergen (verzonden 15 mei 2017)
  • ’t Friethuis, Hilsepoort 16 in Klundert (verzonden 15 mei 2016)

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de pagina bezwaar en beroep.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.