24-01-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval 2017 in Zevenbergen van 25 tot en met 28 februari 2017, waaronder de grote optocht op 28 februari 2017 (verzonden 18 januari 2017)
  • Het houden van diverse activiteiten tijdens carnaval in Standdaarbuiten van 24 tot en met 28 februari 2017, waaronder de Lichtjesoptocht op 25 februari 2017 (verzonden 18 januari 2017)
  • Het houden van diverse activiteiten in een feesttent op de parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten, waaronder de prijsuitreiking van de Lichtjesoptocht, met aansluitend een feestavond op 25 februari 2017 van 18:00 uur tot 02:00 uur (verzonden 18 januari 2017)
  • Het houden van een sponsor-vrijwilligersavond in de kantine van v.v. DHV aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek op 1 april 2017 van 20:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 18 januari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.