24-01-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 januari 2017 tot en met 18 januari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Houtsnipweg 1 in Klundert  plaatsen van een erfafscheiding  11 januari 2017
Apolloweg 12 in Moerdijk  bouwen van een bedrijfshal  13 januari 2017
Gouden Regenhof 1 t/m 14 en Parelstraat 14 t/m 24 in Fijnaart  renoveren van 20 woningen  16 januari 2017
Kadedijk 19 in Fijnaart  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  16 januari 2017
Blauwe Hoefsweg 26p in Klundert  plaatsen van een nieuwe woonwagen  16 januari 2017
Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten  bouwen van een bedrijfspand  13 januari 2017
Derde Weg 5 in Zevenbergschen Hoek  bouwen van een open veldschuur  16 januari 2017
Steenweg in Moerdijk  oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. telecommunicatie  16 januari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.