24-04-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer:

  • Hotel Willemstad, Voorstraat 42 in Willemstad, voor het veranderen van de inrichting
  • De Jager Agri VOF, Derde Weg 7 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting
  • R & R Grondwerken, Hazeldonk 9 in Langeweg, voor het veranderen van de inrichting