25-04-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van de een jeugdkamp bij v.v. Virtus aan de Westrand 3 in Zevenbergen van 16 tot en met 18 juni 2017 (verzonden 18 april 2016)
  • Het houden van een kampioensfeest bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op 6 mei 2017 van 18:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 18 april 2017)
  • Het houden van een Haringparty voor relaties op de Plaza 6 in Moerdijk op 13 juni 2017 van 12:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 18 april 2017)
  • Het houden van een voetbalkamp voor de jeugd bij v.v. S.V.C. aan de Dr. Poelsstraat 4 in Standdaarbuiten op 20 en 21 mei 2017 (verzonden 18 april 2017)
  • Het houden van de Lobbelaer Open (tennistoernooi) waarbij de baanverlichting langer blijft branden op het tennispark aan de Vaandelweg 2 in Zevenbergen van 10 tot en 16 juli 2017 (verzonden 28 april 2017)
  • Het houden van de Lobberanentoernooi waarbij de baanverlichting langer blijft branden op het tennispark aan de Vaandelweg 2 in Zevenbergen van 14 tot en met 20 augustus 2017 (verzonden 18 april 2017)
  • Het houden van een internationaal toernooi bij Hockeyclub Zevenbergen aan de Westrand 5 in Zevenbergen van 28 tot en met 30 april 2017 (verzonden 18 april 2017)
  • Het houden van een Bevrijdingsdagviering voor senioren op het Jan Punthof in Fijnaart op 5 mei 2017 van 13:00 uur tot 17:30 uur (verzonden 18 april 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.