25-07-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Adres 
Omschrijving project  Datum ontvangst
Megajoule 2 in Klundert  Realiseren van bedrijfsgebouwen  17 juli 2017
Hoofdstraat 58 in Zevenbergschen Hoek  Realiseren van een oprit  16 juli 2017
Middenweg 51 in Moerdijk  Realiseren van een stralingsscherm  13 juli 2017
Oostelijke Randweg 30 in Moerdijk  Wijzigen van een bestaand pand  17 juli 2017
mr. Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad  Wijzigen van de gevel van basisschool Willem de Zwijger  14 juli 2017
Kerkring 13 in Willemstad 
Uitvoeren van gevelonderhoud aan de noord-oost- en noord-westgevel  13 juli 2017
Sporenbergstraat 7 in Zevenbergschen Hoek  Bouwen van een berging  13 juli 2017
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen 
Legaliseren van een dakkapel  15 juli 2017
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen  Legaliseren van een balkon aan de achterzijde  15 juli 2017
Achterdijk 139 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een stalletje  10 juli 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Megajoule ong. in Klundert  Realiseren van een overslaglocatie  7 juli 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.