25-07-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Reactie Safety Shops BV, Plaza 17 en 17a in Moerdijk voor het uitbreiden van het bedrijf.
  • Gebr. Ripping en Zonen, Stadsedijk 81a in Heijningen voor het uitbreiden van het bedrijf met een emissiearme stal.
  • Heijmans Infra BV, Vlasweg 6 in Moerdijk voor het wijzigen van de zuiveringsinstallatie.
  • Katoen Natie Moerdijk BV, Transitoweg 9 in Moerdijk voor het wijzigen van de lozing van afvalwater/hemelwater.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

  • Van den Broek Klimaat BV. voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • Sagor Aannemingsmaatschappij Zeeland BV voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Gorsdijk 1 in Moerdijk in de periode 24 tot en met 28 juli 2017