25-07-2017: Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  1. Tot het instellen van een inhaalverbod in de bocht, ter hoogte van de Dreef en huisnummer 12, van de Zevenbergseweg (N285) richting Klundert door het aanbrengen van een ononderbroken as markering.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 5 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 5 september 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.