26-02-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 juni 2018 tot en met 20 juni 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Gruttostraat 4 in Fijnaart plaatsen van schutting 15 juni 2018
Kerkring 17 in Willemstad plaatsen van een tuinhuis 19 juni 2018
Kadedijk 2 in Fijnaart restaureren van de voor- en rechtergevel 19 juni 2018
Wilhelminastraat 9 in Fijnaart aanleggen van een inrit 19 juni 2018
Munterij 2 in Zevenbergen legaliseren van een tuinhuis 15 juni 2018
Oude Heijningsedijk 37 in Heijningen legaliseren van een dakterras op de aanbouw achter de woning 19 juni 2018
Langenoordstraat 31 in Zevenbergen plaatsen van een stalen balk in een draagmuur in de woning 19 juni 2018
Schansdijk ong. in Zevenbergen legaliseren van een bestaande berging (perceel 20) 19 juni 2018
Molenberglaan 2 en Zevenbergsepoort 3 in Klundert ontwikkelen van het Kreekgebouw 19 juni 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.