26-06-2018: Vaststelling verordening aanlegsteiger waterbus

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 31 mei 2018 de Verordening Aanlegsteiger Waterbus Gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.

De verordening treedt in werking op 28 juni 2018 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw Mollema van de afdeling Juridische Zaken.