27-02-2018: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Noordhoek 26 in Noordhoek  Uitbreiden van het woonhuis  13 februari 2018
Annendal 39 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  14 februari 2018
Eerste Kruisweg 20 in Fijnaart  Aanleggen van een inrit  19 februari 2018
Hoge Zeedijk 50 in Langeweg  Wijzigen van de gevels  14 februari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.