27-02-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • D. Burgers, Bloemendaalse Zeedijk 41, Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van het bedrijf
  • Base Logistics Group B.V., Logistic Boulevard 5, Klundert, voor het oprichten van het bedrijf