27-03-2018: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

Het wijzigen van de datum van het buurtfeest op de Stationsstraat ter hoogte van de huisnummers 6, 8 en 10 in Zevenbergen van 16 juni 2018 in 25 augustus 2018 (verzonden 14 maart 2018)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep. U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.