27-03-2018: Ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 28 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan  ‘Vesting Willemstad’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWillemstad-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om een actualisatie van de vigerende regeling mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen en kan ook worden ingezien op de pagina Bestemmingsplannen momenteel ter inzage.
Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.