27-06-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Moye Keene 88 in Klundert  Plaatsen van een kozijn  19 juni 2017
Blaaksedijk 7 in Fijnaart  Verbouwen van een woonhuis  18 juni 2017
Zevenbergsepoort 2 in Klundert  Plaatsen van een dakopbouw  15 juni 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Graanweg 22 in Moerdijk  Revisievergunning  14 juni 2017
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  Revisievergunning  16 juni 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.