27-06-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Hollandia Structures B.V., Markweg Zuid 1c in Heijningen, voor het veranderen van de inrichting