27-06-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 juni 2017 tot en met 21 juni 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Energieweg 2 in Klundert  Plaatsen van een weegbrug  15 juni 2017
Molenstraat 38 in Standdaarbuiten  Plaatsen van 3 nieuwe silo's  20 juni 2017
Havendijk 2 in Moerdijk  Verwijderen van een draagmuur  20 juni 2017
Munterij 2 in Zevenbergen  Plaatsen van een trafo  20 juni 2017
St. Jozefstraat 1a in Noordhoek  Plaatsen van een dakkapel  16 juni 2017
Toutenburg 50 in Zevenbergen  Plaatsen van een tuinhuis   20 juni 2017
Galgenweg 41 in Zevenbergen  Plaatsen van 2 dakkapellen  16 juni 2017
Dubbelmonde 55 in Zevenbergen  Plaatsen van een nieuw kozijn in de rechter gevel  15 juni 2017
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen  Bouwen van een nieuwe woning  16 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.