27-12-2016: Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 20 december 2016  het Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk heeft vastgesteld.

Het mandaat treedt in werking op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Het document is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op https://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met de heer  drs. J. Frijters van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.