27-12-2016: Gemeenschappelijke regeling

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de 'Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk' is vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.

Deze regeling ligtĀ  tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op https://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de heer drs. J. Frijters van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.