27-12-2016: Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet

De burgemeester van de gemeente Moerdijk maakt bekend dat hij op 20 december 2016 het mandaatbesluit havenbeveiligingswet heeft genomen.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Het besluit is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op https://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met de heer drs. J. Frijters van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.