28-02-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een Ibizamarket op de Voorstraat in Willemstad op 4 juni 2017 van 11:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 21 februari 2017)
  • Het houden van “den Hoek Leeft” op de Hoofdstraat, het Kerkplein en de Bloemendaalse Zeedijk in Zevenbergschen Hoek op 10 en 11 juni 2017 (verzonden 23 februari 2017)
  • Het houden van het Foodfestival ’n Bietje Koekoek aan de Blokweg 15c in Zevenbergen op 25 en 26 maart 2017 van 09:00 uur tot 24:00 uur (verzonden 23 februari 2017)
  • Het houden van internationale danswedstrijden in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek op 1 april 2017 van 10:20 uur tot 23:00 uur en op 2 april 2017 van 10:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 23 februari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.