28-02-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Kastanjelaan 2c in Fijnaart  Bouwen van een woonhuis  17 februari 2017
Hokkenberg 8 in Langeweg  Milieuneutraal veranderen van de inrichting  14 februari 2017
Kerkring 7 in Willemstad  Vervangen van de schuur  15 februari 2017
Oostdijk 22 in Willemstad  Vergroten van de propaantank en het plaatsen van een hekwerk eromheen  17 februari 2017
Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert  Plaatsen van nieuwe kozijnen  20 februari 2017
Kleefkruid 2 in Zevenbergen  Plaatsen van een schutting  20 februari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.