28-02-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Joop Roodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V., Graanweg 4 in Moerdijk, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker
  • ABP Den Hartog, Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting
  • Romme Agro, Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting